629790total sites visits.

ประเภท: <span>แบบบ้าน 2 ชั้น</span>

ทั้งหมด 63 แบบ

รับสร้างแบบบ้าน MD-211

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD-211 แบบบ้าน 2 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,610,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD-223

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD-223 แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว แบบบ้านหลายราคา โดยทีมงาน มืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง…

ราคา 2,233,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD-222

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD-222 แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว แบบบ้านหลายราคา โดยทีมงาน มืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง…

ราคา 2,276,500 บาท
รายละเอียด