780963total sites visits.

ประเภท: <span>แบบบ้าน 1 ชั้น</span>

ทั้งหมด 8 แบบ

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2107

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2107 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 3,610,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2106

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2106 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,318,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2105

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2105 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,774,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2104

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2104 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,299,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2103

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2103 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,660,000 บาท
รายละเอียด

รับสร้างแบบบ้าน MD1-2102

รายละเอียด

ข้อมูล

มีดี รับสร้างบ้าน แบบบ้าน MD1-2102 แบบบ้าน 1 แบบบ้านเดี่ยว โดยทีมงานมืออาชีพเน้นคุณภาพบ้านเป็นหลัก รับประกันโครงสร้าง 10 ปี แบบบ้าน…

ราคา 2,375,000 บาท
รายละเอียด