819216total sites visits.

เกี่ยวกับเรา

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้าน 2 ชั้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด

รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน ก่อสร้างบ้านพักอาศัย สร้างโฮมออฟฟิศ

บริษัทมีดี รับสร้างบ้าน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน รับเหมาสร้างบ้าน มากกว่า 10 ปี มีแนวคิดร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกันในการก่อตั้งธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมีเป้าหมายและนโยบาย “ที่มุ่งเน้นคุณภาพของงานก่อสร้างเป็นหลัก” จากประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อย่างเป็นมิตรและเป็นธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “อยากได้บ้านดี เลือกมีดี รับสร้างบ้าน” มีจุดหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า ให้บริการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ รับสร้างบ้านราคาถูก ให้ลูกค้าได้มีโอกาสพิจารณาเลือกสรร เพื่อให้ได้แบบบ้านที่ตรงใจมากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับเหมาสร้างบ้าน
สร้างบ้าน

วิสัยทัศน์ บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน มุ่งเน้นการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน มุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยพื้นฐานด้านการบริหาร การเงิน บุคลากรและการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างบ้านให้มีคุณภาพ เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบบ้าน การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างบ้าน การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และราคาที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ทุกการสร้างบ้าน เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ

พันธกิจ บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน ตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังเหมือนบ้านของตัวเอง

เรามองการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ บริษัทฯ จึงใส่ใจในรายละเอียดการก่อสร้างบ้านทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบบ้าน งานก่อสร้าง ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นและเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก และส่งมอบงานให้ทันภายในกำหนดเวลา เราเน้นการบริการ บริหารและจัดการอย่างซื่อสัตย์ โดยเราสำนึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ได้รับการออกแบบบ้านที่ดี มีคุณภาพ และให้คำปรึกษาการก่อสร้างที่ดีอย่างมืออาชีพ และสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยการทำงานที่จริงใจของเรา หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการก่อสร้างบ้าน ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงและได้รับการดูแล ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ
แบบบ้านสองชั้น
บริษัทรับสร้างบ้าน

มีดี รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ดำเนินการให้ครบทุกวงจร


มีดี มีแบบบ้านให้เลือกมากมายหลายแบบ
ให้คำปรึกษาและดูหน้างานที่จะก่อสร้างบ้าน
บริการยื่นสินเชื่อสร้างบ้าน 100%
ดูแลความเรียบร้อยจนจบงานก่อสร้างบ้าน ไม่ทิ้งงาน

” อยากได้บ้านดี เลือกมีดี รับสร้างบ้าน ” รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี