582387total sites visits.

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

               บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน มากกว่า 10 ปี มีแนวคิดร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกันในการก่อตั้งธุรกิจรับสร้างบ้านโดยมีเป้าหมายและนโยบาย “ที่มุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก” จากประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักอาศัย อย่างเป็นมิตรและเป็นธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “อยากได้บ้านดี เลือกมีดี รับสร้างบ้าน” มีจุดหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน ให้บริการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้มีโอกาสพิจารณาเลือกสรรเพื่อให้ได้แบบบ้านที่ตรงใจมากที่สุด

วิสัยทัศน์

             บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มุ่งเน้นการให้บริการและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยพื้นฐานด้านการบริหาร การเงิน บุคลากรและการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง การคัดเลือกผู้รับเหมา การคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และราคาที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คำสัญญาจากเรา

                 สำหรับบริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด เรามองการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ บริษัทฯ จึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังเหมือนกันเป็นบ้านของตัวเอง ตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นและเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก และส่งมอบงานให้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ เราเน้นการบริการ บริหารและจัดการอย่างซื่อสัตย์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยเราสำนึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ได้รับการออกแบบที่ดี ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และต้องการที่ปรึกษาที่ดีเป็นมืออาชีพ และสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์

                ด้วยการทำงานที่จริงใจของเรา หากเกิดปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ ในการก่อสร้าง ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงและได้รับการดูแล ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ