582441total sites visits.

เตรียมตัวก่อสร้าง

เตรียมที่ดินให้พร้อม

ขนาดของที่ดินที่จะปลูกสร้างจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับแบบบ้านที่จะปลูกโดยขึ้นอยู่กับแบบบ้านที่ ท่านเลือก

การเลือกแบบบ้าน

บริษัทฯมีแบบบ้านมาตรฐานมากมายไว้ให้ท่านได้เลือกสรร หลายรูปแบบ หลายสไตล์ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม โดยมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านได้ก่อสร้างบ้านได้อย่างเหมาะสมกับที่ดินและงบประมาณของท่าน

ระบบการควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในด้านการก่อสร้าง เราจัดทำระบบการควบคุมงานที่เข้มงวด ดูแลตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี