582414total sites visits.

วัสดุมาตรฐาน

วัสดุโครงสร้าง

วัสดุพื้น

วัสดุผนัง

วัสดุฝ้า และ เพดาน

วัสดุบันได

วัสดุประตู และ หน้าต่าง

สุขภัณฑ์

สี

ระบบไฟฟ้า

 

ระบบสุขาภิบาล

ระดับพื้นชั้นล่าง

งานรับประกันและขอบเขตของงาน

1.  รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี
2.  รับประกันโครงสร้างเป็นเวลา 10  ปี 
3.  งานถนนมีให้จากจุดที่อยู่ใต้ชายคาจอดรถออกไปอีก 2 ม. (ในกรณีที่ทำโรงจอดรถ)